Sydney’s Guide: Explore Sydney’s Royal National Park

#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
Figure Eight Pools

Royal National Park in Sydney is one of my favorite places to escape from busy city environment. In Royal National Park are many deserted beaches – where you can really enjoy the undisturbed atmosphere and untouched nature.

One of the amazing natural phenomena in Royal National Park, which is absolute must have to see is Figure Eight Pools. It is a natural phenomenon in the rock, which has the shape of a horizontal eight, but there are many natural pools. This place is famous for tourist, so I recommend to go during the week when there are few tourists and you should definitely check on Royal National Park’s page https://www.nationalparks.nsw.gov.au/things-to-do/lookouts/figure-eight-pools what the water level is because if the water level is increased you will not see this natural phenomenon.

Royal National Park v Sydney je jedným z mojich najobľúbenejších miest, keď chceme uniknúť z rušného prostredia mesta. V Royal National Parku sa nachádza mnoho opustených pláži – kde si naozaj môžete užiť nikým nerušenú atmosféru a nedotknutú prírodu.

Jedným z úžasných prírodných úkazov, ktorý sa v Royal National Parku nachádza a ktorý je absolutným must have je Figure Eight Pools. Ide o prírodný úkaz v skale, ktorý ma tvar ležatej osmičky avšak na tomto mieste sa nachádza veľa takýchto prírodných bazénov. Toto miesto je turisticky známe, preto odporúčam ísť cez týždeň, keď sa tu nachádza menší počet turistov a určite si treba pozrieť na Royal National Parku stránke https://www.nationalparks.nsw.gov.au/things-to-do/lookouts/figure-eight-pools aká je hladina vody, pretože ak je zvýšená tento prírodný úkaz neuvidíte.

#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
Wattamolla Beach

Watamolla Beach is unique because the sandy coast divides the ocean and lagoon. This beautiful beach is located in Wattamolla Bay on the east side of Royal National Park. During our time on the beach there were a bit more tourists than usual – on that day we had a public holiday. If you want to have a beach for yourself I would avoid weekends and holidays. Besides, it was really calm here, the water without any wave and if you wanted to increase your adrenaline in the lagoon there is a cliff from which you could jump – only Juri jumped I didn’t have the courage.

Watamolla Beach je unikátna v tom, že piesočné pobrežie rozdeľuje oceán a lagúnu. Táto krásna pláž sa nachádza v zátoke Wattamolla na východnej strane Royal National Parku. Počas nášho času stráveného na pláži bolo trošku viacej turistov ako zvyčajne – v ten deň sme mali sviatok. Ak chcete mať pláž iba pre seba vyhla by som sa víkendom a sviatkom. Okrem toho bolo tu naozaj veľmi pokojne, voda bez jedinej vlnky a ak ste si chceli zvýšiť trošku adrenalínu v lagúne je útes z ktorého ste si mohli skočiť – skákal iba Juri ja som nemala odvahu.

#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
#travelguide #sydneyhuide #travelcouple #australia#travelblogger #royalnationalpark
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!